Myers - Briggs Kişilik Tip Belirleme Envanteri

 

 

 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Katharina Cook Briggs ve Isabel Myers tarafından, ünlü psikiyatrist Carl G. Jung'un kişilik/karakter analizlerinden yola çıkılarak hazırlanmış bir kişilik çözümleme çalışmasıdır. İlk önerildiği 1921 yılından bu yana kişilik/karakter analizi, kişisel gelişim ve takım formasyonu alanlarından dünyada en çok kabul gören metodolojilerden biridir. (Detaylı bilgi için: The Myers & Briggs Foundation)

 

Myers'a göre MBTI tercihlerinin kullanımı günlük yaşantımızda sağ ve sol elimizi kullanmamız gibidir. Gerektiğinde her ikisini de kullanmamıza rağmen yazı yazmak gibi özenli işlerimizde tercih ettiğimiz elimiz, sağlaksak sağ el, solaksak sol elimiz olmaktadır. Çünkü tercih ettiğimiz elimiz doğal ve yetkinken, diğeri acemilik hissi verir ve çaba gerektirir. Tercih edilmeyen elle yazma becerisi geliştirebilsek de, aynı elle bir iş günü veya okul günü geçirmek oldukça zor olacaktır.

Benzer şekilde kurama göre herkesin MBTI'ın dört boyutundaki zıt ikiliklerden birisi için doğal bir tercihi vardır. Tercih edilen süreçleri kullandığımızda, kendimizi yetkin, canlı ve doğal hissettiğimiz en iyi durumumuzdayızdır.

 

MBTI tip kombinasyonları insanlar arasındaki aşağıdakilerden kaynaklanan farkları göstermektedir;

 • Kişilerin dikkatlerini ve enerjilerini odaklamayı tercih ettikleri yer -  dışadönük/içedönük
 • Bir bilgiyi almayı tercih etme şekli - duyularla veya sezgilerle
 • Karar almayı tercih etme şekli - düşünme veya hissetme
 • Dış dünyaya yönelme şekli - algısal veya yargısal

 

 

MBTI kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti kullanır.

 • I (içedönük)
 • E (Dışadönük)
 • S (Duyumsayanlar- Sağduyulular)
 • N (Sezgilerini kullananlar)
 • T (Düşünenler)
 • F (Hissedenler)
 • J (Yargılayanlar)
 • P (Kavrayanlar)

Ortaya çıkan bu sekiz harfin kombinasyonundan 16 değişik MBTI özelliği ortaya çıkar. MBTI harf özellikleri örnekleri: ISFJ , ENTP , ESFJ.. gibi.

 

Dışa Dönükler (E)  % 79 İçe Dönükler (I ) % 20 
Konuşkan Sessiz
Katılımcı Temkinli, Köşeye çekilen
Sosyal Olaylara ve kişilere derinlemesine bakan
Dışa odaklı Bire bir yakınlık kuran
Bir çok yüzeysel ilişkisi olan Az ama derin ilişkiler
Girişken, Açıksözlü Koruyucu, dışa kapalı
Etrafa sosyal enerji saçan Kendine dönük
Dışarı etkinlikleriyle ilgili Enerjisini kendine saklayan
Harekete geçmek için etrafında adam arayan Kendi başına harekete geçebilen
   
Sağduyulular  (S ) % 75  Sezgilerini kullananlar (N) % 20
Keskin gözlemci Yaratıcı
Çevreyi anında kavrayan, sabitleyen Olasılıklar dahilinde düşünebilen
Bugüne ve şimdiye odaklı Gelecekteki olasılıkları değerlendirebilen
Uyanık ve meraklı İç gözlemi kuvvetli, kendini tahlil edebilen
Hayatı, dünyayı yaşamak isteyen İçine doğanlara göre hareket eden
Geçmişe bağlı Gelecekteki olasılıkları kurabilen
Ayakları yere basan, sağlamcı Hayal gücü kuvvetli, kafası karışık
Pratik Fantastik
Gerçekçi Kurguya açık
Ortak normlara uygun Yaratıcı
Güncel, kullanılana yakın Soyutlamaya yakın
Geçmişten ders alan Gelecekten ilham alan
İkna eden İlham veren
Kullanıma yönelik Sürekli beklenti içinde, huzursuz
   
Düşünenler (T) %50 Hissedenler (F) %50
Bildiğinden şaşmayan Samimi
Objektif, doğrucu Kendi yargılarıyla davranan
Kişisel yargılarıyla hareket etmeyen Yardımlaşmacı,yakınlık kuran
Prensiplere ve kurallara odaklı Değerlere ve bağlılığa odaklı
İdare, yönetmelik, kurallar Kapsam, Sonuç Hesaplaşma
Standartlar, arketipler, kalıplar Hafifletici nedenler
Eleştiri, yorum , analiz Takdir, değer verme, dengeleme
Eleştirel yargıda bulunma Acıyıp anlayış gösterme
Eşit paylaştıran Kendini adayan, geçimli
Ölçen, hesaplayan Etkiye göre tepki veren, duyarlılık
Kişisel yargıdan uzak seçim Kendine yakınlığına göre seçim
Tarafsız ve mantıklı Kendi yargılarından emin
Siyah beyaz , test ederek düşünen Soruların arkasındaki itkileri gören
   
Yargılayan (J) %50 Algılayan (P) %50
Programlı, kurallar koyan Rutine karşı, alternatif arayan
Sistematik, düzenli, yöntemli Anı değerlendiren
Temkinli, Tedbirle hareket eden Deneye açık, keşifçi
Konuları karara bağlayan Fikirlerle dolu, yeni fikirlerle hareket eden
Sabit, esnek olmayan Esnek, rahatına düşkün
İyi organize, planlı Daha fazla veri toplayan, alternatif arayan
Parçaları birbirinden ayrı tutan Parçaları karıştıran, katan, harmanlayan,
Geleceği dikkatle planlayan Olana uyum sağlayan
Başkalarının hayatını yöneten Hayatın akışına açık
Planlayan, emreden Açık fikirli
Kestirip atan, köprüleri yakan Telaş etmeyen
Onaylanmayı isteyen Kadere, alınyazısına inanan
Sürelere uyan Süreleri takmayan
Hemen bitiren Bekleyip gören
Sonucu görmek isteyen Opsiyonları açık tutan
 

 

ZANAATKARLAR DÖRTLÜSÜ 

ESTP – KURUCULAR (toplumun yaklaşık %10’u)

Çalışmalarını ortaya koymakta yetenekli, başkalarını istedikleri yere çekebilen, insanları ellerinde bir araç gibi gören, iletişime odaklı, sanat ve el sanatlarını öğrenmeye hevesli, kendi tepkilerinden emin, girişimci, zeki ve hazırcevap, neşeli, rahat hayata ve kaliteli şeylere düşkün, herkesi yönlendiren, insanlarla iç içe, kişileri yüzünden ve vücut dilinden anlayan, insanların tepkilerine dikkat eden, harekete geçen, olayların gerçekleşmesini sağlayan, uzlaştırıcı, diplomat,. Müteşebbis, çekici, şovmen edasıyla arkadaşlık yapan, insanların eğilimlerini kolaylıkla gören, harika bir satıcı.

ISTP -  USTALAR (toplumun yaklaşık %9’u)

Hayatı eylem sanatı olarak gören, her eylemin kendi sonucunu doğurduğuna, kendini yönlendirip yönettiğine, kendi içinde kuralları olduğuna inanan;  Alet kullanmakta son derece maharetli. Küçük araçlar, aygıtlar, makineler, elektrikli aletlerleri kullanma ustası. Yaradılıştan tekniğe haiz. El sanatlarına içten gelen yeteneği olan. Aletleri  de kelimeleri de kullanmaya yatkın. Son derece pratik, alaycı, iyimser , şimdiki yere ve zamana odaklı, sonuçları ortaya koyan, bonkörlüğü zorlayan, ustalığın peşinde, yalnızlıktan hoşlanan, başına buyruk, başkalarının istekleri veya kurallarıyla kendini sınırlamayan, tepki vermekten yorulmayan, zevk duyan, hayat oyunundan korkmayan, sakin ama sivri dilli ,  az ve öz, kesin konuşan,

ESFP – OYUNCULAR (toplumun yaklaşık %14’ü)

Yumuşak, nüktedan, çekici bir yumuşaklığı olan, iyimser, yalnız kalmaktan çekinen, başkalarının arkadaşlığını arayan, başarılı bir konuşmacı, doğuştan oyuncu , eğlence düşkünü, hayata karşı konulmaz bir neşeyle bağlı, sol şeritte yaşamayı tercih eden, başkalarının isteklerine kolaylıkla teslim olan, kuruntulardan kaçınıp rahatsızlığını açıkça belli eden, neden hoşlanıyorsa yapmayı seven, heyecanını dışarı yansıtan, tutkulu, sahne sanatlarına eğilimli, halkla ilişkilerde başaralı, çocuk gibi, yalnız çalışacağı teknik işlerden ziyade insanlarla eylem içinden olmayı seven, eğlenceli şeylere para harcamaktan çekinmeyen, neşeli ,ağırlayıcı, üzüntüye gelemeyen, sürü halinde yaşayan, sosyal ve uyumlu, felsefi derinliği olmayan, bilimden kaçan, iş hayatına düşkün.

ISFP – DÜZENLEYİCİLER (toplumun yaklaşık %5`i)

Güzel sanatlara düşkün, kendilerini  bir sanat formu gibi ifade eden, genelde ağzı sıkı, plan ve program yapmayan, sanatlarını yoğun olarak yaşayan, günlük tepki veren, kendini sanatıyla yansıtan, sağduyu dünyasını her yönüyle sentezlemek isteyen, neyin uygun olup neyin olmadığı hakkında şaşmaz bir kavrayışı olan, sezgisel varyasyonlara açık, koku, aroma, tat -, şekil, koku, ton, renk nüanslarıyla çalışmaya olağanüstü yetenekli, kendini kelimelerle değil, eylemle ifade eden, sanatsal kompozisyon içinde yer alan, acıya duyarlı, yufka yürekli, çocuklar ve hayvanlarla çok iyi anlaşan, doğa aşığı, park , bahçe, orman düşkünü, güvenlik arayan.

 

VASİLER DÖRTLÜSÜ

ESTJ – AMİRLER (toplumun yaklaşık %13’ü)

Sorumlu insanlar, toplumun temel direkleri, düzenle ilgili prensipleri yaratmaya, kuralların ve yöntemlerin detaylarını oluşturma konusunda acayip başarılı, işlerin düzgün yapıldığını görmek isteyen, kural ve prosedürleri dayatan, diğerlerinin rızasını alma konusunda ciddi, akışı sağlamak uğruna yönerge veya talimatlardan vazgeçmeyen, standart prosedüre uygun davranışın önemli olduğuna inanan, kuralların katılığından, kaşı yavaşlatmasından, saçmalığından yılmayan, sosyal ve uygar, sözüyle lider olan, kişileri yönlendirebilen, kuralları yazıya dökebilen, işbirliği ve bağlılık bekleyen, vefalı eş ve aile sahibi olan, şehirli klüpleri ve toplulukları destekleyen.

ISTJ- MÜFETTİŞLER – Sorgucular (toplumun yaklaşık %6’sı)

Pratik konulardaki keskinlikleriyle kendilerini gösteren, kendilerini geleneksel kurumların koruyucusu olarak gören, saygıdeğer ve özenli, her şeyin düzgün ve doğru olmasını tastik etmek isteyen, perde arkasında çalışıp ön plana çıkmayan, bulguları konusunda başkalarına nadiren güvenen, kendini adayan, bağlılık gösteren kişiler. Görevşinaz, kötümser, katı bir portre çizen. Otoriteye inanan, giyim kuşam konuşmada muhafazakar. Aidiyet duygusuyla yanıp tutuşan, güvenlik ihtiyacında olan, söz dinleyen, temiz, klasik, antika düşkünü, aileden kalan eşyalara bağlı, eski modayı yeni akımlara tercih eden, çılgınlık istemeyen tipler.  Toplum hizmeti veren organizasyonlarda çalışan, kimseyle yüzleşmeyi sevmeyen, sözü senet, sessiz ve ciddi. Yürekten milliyetçi.

ESFJ - DESTEKÇİLER (toplumun yaklaşık %13’ü)

Bütün tiplerin en sosyalidir. Beğendikleri kişileri idealize etmek eğiliminde. Derneklere destek veren, toplumsal uyum ve işbirliğini gözeten, kişilerin ihtiyacı olan sağlık ve zenginliği sağlamaya çalışan, sosyal katılımcı, destekçi. Törenlerin başını çeken, olağanüstü başarılı ev sahibi, olayların ve insanların ,  problemlerinin farkında olan ve bunu tartışmayı seven, sosyal geleneklere önem veren, hemen seven veya hemen soğuyan, duygusal tepkilerini bastırmak isteyen, görünüşü kurtarmayı bilen, başkalarının fikirlerini saygılı, kişisel eleştiri karşısında yıkılan, başkalarına yardım etmede ifrata kaçan, hizmet kuruluşlarında yer almaya eğilimli, kayıtsızlıktan hemen yaralanan, sürekli desteklenmek isteyen.

ISFJ – KORUYUCULAR  (toplumun yaklaşık %6’sı)

Temel istemleri hizmet etmek olan, bireysel ihtiyaçlara aracı olmak isteyen, başkalarının güvende olmasını gözeten, ezilmiş insanlara bakmaktan mutlu olan, özürlülerin ve diğerlerinin ihtiyaçlarıyla başa çıkabilen, yabancılardan çekinen, amaçlarına önem veren ve içten bağlı olan, kıymeti bilinmeyen görevlerde uzun saatler çalışabilen, abartılı biçimde eksiksiz ve tutumlu olmak isteyen, kaynakların yanlış veya savurgan kullanılmasına dayanamayan, genellikle yanlış anlaşılan ve olduklarından aşağı değer verilen, doğumla veya  isimle gelen statüye yürekten bağlı olan, sonuna kadar güvenilir, satatüskocu, koşulları değiştirmekten nefret eden.

 

İDEALİSTLER DÖRTLÜSÜ

ENFJ – ÖĞRETMENLER  (toplumun yaklaşık %3’ü)

Görev ve geliştirme guruplarının göz dolduran, vazgeçilemez liderleri, grubun öğrenme ihtiyacını karşılayan. Her öğrencinin potansiyelini bilen, kolaylıkla ortaya çıkaran, onların öğrencilerin potansiyelini harekete geçiren, içlerindeki heyecanı, tutkuları anlayan, anında sosyal bağlantılar oluşturabilen

Çok az hazırlıkla birçok veriyi işlemenin kolaylıkla üstünden gelen, kendini takip edenlere veya öğrencilerine ilham veren, onları geliştiren, insanların şefkat ve ilgiyle saran, başkalarının sevgisine önem veren, ikram vermeye doğuştan yeteneği olan, , uyumlu ilişkilere değer veren, kişisel ilişkileri idealize ettiği için bu konuda çok hassas olan, kolaylıkla yaralanan, güzel konuşma yetenekleri olan, doğuştan iletişimci, başkalarını hissedebilen, sosyal kişiler.

INFJ – DANIŞMANLAR (toplumun yaklaşık %1’i)

Olasılıklara odaklı, manevi değerlere düşkün , hemen kestirip atan, kişilerin insani potansiyellerini kazanmalarını kendine dert edinen, başkalarının feraha çıkması için olağanüstü katkılarda bulunan, arkadaşlarına kişilik gelişimi konusunda rehberlik yapmaktan hoşlanan, özel hayatlarını sakınan, hisleri çok keskin, anlaşılması zor, olağanüstü zengin iç dünyası olan. Güvenmedikleri kimselere tepkilerini göstermek istemeyen, kişisel bütünlülüklerine önem veren, akıl okuyacak, duru görü olabilecek kadar başkalarını hisseden, başkalarının hislerinin içine işleme gücü olan, normal dışı sezgilere sahip, şiirsel ve mistik, yazın alanında iyi, metafor kullanmakta başarılı, problem çözmeyi seven.

ENFP – ŞAMPİYONLAR (toplumun yaklaşık %3’ü)

Başkalarını harekete geçiren, dürtüler hakkında gizemli bir sezgi gücü olan, hayata can veren heyecanlı, tutkulu , duygusal dürtüler…. , başkalarının hayatını etkilen bütün olayları anlamak anlama isteğiyle dolu, insanlar ve konular hakkındaki doğruları araştırmayı iş edinen, büyük ikna kabiliyetiyle başkalarını harekete geçiren, insanlara sonuna kadar gitmeleri için ilham veren, harekete geçiren, sosyal konular üstünde konuşmak için dayanılmaz arzu duyan, tutkulu duygusal itkilerin hayatın itici güçlü olduğunu düşünen, çok geniş yelpazeli ve engin heyecanları olan, yeniliklere dayanılmaz arzu duyan, şiddetle bağımsız olmak isteyen, herhangi bir bağımlılığı reddeden, kendine has bir güven duygusuyla mücadele eden, şüphe çeken sosyal itkileri anında anlayan ve ortaya  çıkaran, insanın içen kadar işleyen gözlem yeteneği olan

INFP – ŞİFACILAR (toplumun yaklaşık %1’i)

Başka tiplerde görülmeyen güçlü bir şefkat , bakıcı olma kapasiteleri olan, kaybedilmiş bütünlüğü tamir etmek isteyen, birlik ve varlık için uğraşan, birkaç kişi veya neden için tutkulu ve canı gönülden savaşan. Kendileri ve sevdikleri için dünyaya barış ve bütünlük getirmeye çalışan, bağımsız ve alçakgönüllü, inandıkları şeyler için olağandışı fedakarlıklarda bulunmak isteyen, genelde çok farklı geçmiş çocukluğu olan, anne babalarıyla problem yaşama ihtimali olan, kendilerine güvenmekte zorlanan, saflık ve sadelik için uğraşan ama günah içinde yüzebilen, kurban rolü oynayan, Sembolleri okuma konusunda Allah vergisi yeteneği olan, düşünceleri hakkında başka , yeni yaklaşımlara açık.

ikinci bir seçenek olduğunu düşünmekte zorlanan yeni yaklaşımlara açık.

 

AKILCILAR DÖRTLÜSÜ

ENTJ -  MAREŞAL Marshall (toplumun yaklaşık %4’ü)

Temel güdüsü yöneticilik olan, grupların sorumluluğunu üstüne alan, biçim vermek ve yöntem getirmek içinde dayanılmaz dürtüleri olan, alandaki güçleri ana hedefleri ele geçirmek için düzene sokan net olarak ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için personeli ve malzemeyi hemen koordine eden, olduklarından daha büyük etki yaratan, grupların yönetimini almak için yanıp tutuşan, çevrelerine düzen ve etkinlik getiren, doğal lider, minimum kayıp ve kuvvetle hedeflerine ulaşan,, gereksiz operasyonlardan kaçınan, operasyonu basamak basamak koordine eden, öngörülü, sistematik, ne istediklerini bilen ve iyi ifade isteklerini başkalarına yansıtan, açık sözlü ve net, sabit fikirli, kararlı ve istediklerine odaklı.

INTJ – TEPE YÖNETİCİLER (toplumun %1’den azı)

Kendine çok güvenen ve kendinin farkında. Kuvvetle değil posizyonu veya rütbesiyle otorite sahibi, her türlü alternatife hazır, lider kapasiteli ama yönetmek için yanıp tutuşmayan, tepeden tırnağa pragmatist ( birebir işleyen düz mantıklı) stratejilerini çalışmak ve oluşturmak için olayları bir satranç oyunu gibi düşünen, başkalarının şovlarından etkilenmeyen, pratik çözümlere yönelik, yararlı olmayan fikirleri kullanmayan, kesin kararlı, kolay karar veren, uzun dönemli sonuçlar üstüne çalışan, karşısına çıkan zorluklarla beslenen, harekete geçen., geçmişteki hatalara takılıp kalmayan, onları dert etmek yerine geleceği bakan, tamamen kendi içine odaklı, tutumlu, okul hayatında başarılı, tutku ve heyecanlarına kapılmayan, dışarıdaki dünyayı içselleştirirken, tutku ve heyecanlarına kapılmadan yorumlayan, sakin, net, objektif.

ENTP -  KAŞİFLER (toplumun yaklaşık % 2’si)

Aletlere inanılmaz derecede hakim, yaratıcı, aletlere, insanlara, mekanik sistemler, sosyal yapılara inanılmaz yaratıcılıkla hakim, her konuya merak duyan, karşı konulmaz derecede meraklı, sürekli olasılıkları hesaba katan, olayları sürekli aynı yöntemle ele almak istemeyen, kendine has yaklaşımlarından emin, geleneksel s ve standart olanlı kolaylıkla dışlayabilen, fonksiyonel analiz yapmada usta, amaçlar ve sonuçları çok rahat bir araya getiren, neyin işe yaradığını hemen gören, elde olanla harekete geçebilen, günlük rutine kendini kaptırmayan, kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacakları projeleri çok iyi yöneten, karmaşık fikirleri rahatlıkla anlatıp, kişiler arasında aktarabilen, en üstte tek adam pozisyonunda olmak isteyen, başkalarını küçümseyen.

INTP – MİMARLAR (toplumun %1’inden azı)

Düşünceye ve dile büyük önem veren, farklılıkları ve uymazlıkları çok iyi gören, sistem tasarımları konusunda doğuştan yetenekli, organizasyonları, programları tasarlamaya, standartları belirtmeye, teorik sistemleri korumaya yatkın ve istekli, ham malzemeden namı değer organizasyonlar kuran, dünyayı analiz edilmesi , anlaşılması, açıklanması gereken bir yer olarak gören, bilgiyi bir araya getirmeye bayılan, çok zeki, güçlü konsantrasyonu olan, analiz etmeyi takıntı haline getirmiş, çok ince düşünen ve kolay dile getiren, çelişkileri hemen yakalayan, saçmalıklardan hevesi kırılan, rutin detaylar karşısında sabırsız, sessiz ve kendi başına çalışan, anlaşılması zor, asosyal, sakin , ciddi, mantıklı.

 

Kaynak: MBTI çalışmasının Türkçe sonuçları için Rehberlik Akademisi'nden faydalanılmıştır.