mentorink-bg

Mentorink akıllı mentorluk çalışmaları ile kurumlara yenilikçi bir gelişim imkanı sağlıyor!

Kurumların kolayca akıllı mentorluk çalışmaları başlatmalarını ve etkili biçimde yönetmelerini sağlayan akıllı mentorluk platformu Mentorink, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde ve STK’larında başladığı yolculuğuna ivmesini arttırarak devam ediyor. Mentorink’in sunduğu akıllı mentorluk çalışmaları sayesinde kurumlar, kendi potansiyellerini harekete geçirerek etkili, düşük maliyetli ve ölçülebilir bir yöntemle bireysel ve profesyonel gelişimi hızlandırma imkanına sahip oluyorlar.mentorink

Bilgiden ziyade, deneyimin daha önemli hale geldiği günümüzde, mentorluk çalışmaları başkalarının deneyimlerinden daha hızlı ve az masraflı öğrenme imkanı sağladığı için hem eğitim kurumlarında hem de profesyonel hayatta giderek popülerlik kazanıyor.

2014 yılında Bekir Topaloğlu, Mahmut Kafkas ve Burcu Annakkaya tarafından kurulan girişim, bu trendi gözlemleyerek, mentorluk çalışmalarını dönüştürmeyi kendisine vizyon ediniyor. Girişimin kurucuları yola çıkış motivasyonlarını ve amaçlarını şu şekilde özetliyor:

“Kendi hayatlarımız boyunca bu tür programlarda hem mentor hem de menti olarak pek çok defa görev aldık ve geriye dönüp baktığımızda hem kişisel hem de profesyonel gelişimimiz için bu çalışmaların olağanüstü bir fayda sağladığını fark ettik. Ancak, özellikle yurtdışında yaşadığımız süreçte, bu çalışmalara devam etmek için kolay erişilebilir ve sistematik bir çözümün olmadığını fark ettik. Çevremizde pek çok kişi mentor ve menti olmak isterken, hali hazırdaki çözümlerin hem eşleşme hem de yönlendirme aşamalarında çok zayıf kaldığını, hala offline yürütülen çalışmaların büyük zaman ve enerji kaybına neden olduğunu gözlemledik. Online dünyanın imkanlarından yararlanarak mentorluk çalışmalarını dönüştürmek amacıyla yola koyulduk.”

 

Mentorink, geleneksel mentorluk çalışmalarını “Birlikte Gelişim” deneyimine dönüştürüyor.

Bu doğrultuda, 2015 Mayıs ayında yayına başlayan Mentorink, öncelikli olarak bireysel kullanıcıları hedef aldı ve ‘yeni nesil akıllı mentorluk çalışmaları’ adını verdiği süreç sayesinde kullanıcıların bireysel ve profesyonel gelişimlerini hızlandırmayı amaçladı. “Akıllı Eşleşme”, “Akıllı Etkileşim” ve “Akıllı Ölçümleme” adı verilen modüllerden oluşan platform, sıkıcı ve başı sonu belli olmayan, tek yönlü tecrübe aktarımının ötesine geçemeyen eski tip mentorluk çalışmalarını, ihtiyaca göre yapılandırılmış, hedef odaklı, verimli ve ölçülebilir birer ‘Birlikte Gelişim’ deneyimine dönüştürmeyi hedefledi.

Bu süreçte Mentorink, herhangi bir pazarlama bütçesi olmadan binlerce kullanıcıya ulaştı ve yüzlerce Mentor-Menti eşleşmesine rehberlik etti. Bu tecrübe ile daha da geliştirilen platform, kurucularının pek çok kurum içerisinde de mentorluk çalışmaları uygulandığını, ama aynı eşleşme, yönlendirme ve ölçümleme sorunlarının kurumlarda da devam ettiğini fark etmesiyle, 2015 yılından itibaren aynı hizmeti kurumlara da sunmaya başladı.

 

Mentorink, kurumların kolayca akıllı mentorluk çalışmaları başlatmalarını ve etkili biçimde yönetmelerini sağlıyor.

SaaS modeliyle kurumlara ticari hizmet vermeye başlayan platform, hali hazırda büyük kurumlara ve STK’lara ulaşmayı başardı. İlk olarak, ATÜ Duty Free firması içerisinde hizmete açılan platform, geçtiğimiz sene içerisinde pek çok eşleşmeye aracılık etti. Bu uygulamada üretilen faydayı, ATÜ Duty Free İK ve Perakende Enstitüsü Direktörü Zeynep Derya Levent şu şekilde özetliyor:

“Mentorink, 8 farklı ülkedeki profesyonellerimiz arasındaki zaman ve mekan engelini ortadan kaldırarak, birbirimizin deneyimlerinden öğrenmeyi düşük maliyetle mümkün hale getirdi. Akıllı mentorluk çalışmaları sayesinde, kendi içimizdeki potansiyeli harekete geçirerek kurumsal gelişimimizi etkili ve kalıcı bir şekilde hızlandırmayı başardık. Şimdi hem bu programı daha fazla çalışanımıza ulaştırmaya başlıyoruz, hem de klasik kariyer gelişimi odağının ötesine geçerek operasyonel yetkinliklerin gelişimi için de mentorluk çalışmalarının düşük maliyetli ve etkili çözümünden yararlanmayı hedefliyoruz.” (Daha fazla bilgi için: link)

Öte yandan, Türkiye’nin önde gelen STK’larından Türk Eğitim Vakfı içerisinde de kullanılan Mentorink, 17 farklı ülkeden yüzlerce TEV mezununu, Türkiye’deki öğrencilerle bir araya getirerek, sahip olunan potansiyelin akıllı mentorluk çalışmaları ile somut faydalara dönüşmesini sağlıyor. Ayrıca, TEV ile oluşan sinerjinin bir sonucu olarak, TEV üzerinden kurumsal bağış yapan firmalarla da çalışmalara başlayan Mentorink, firma çalışanları ile bursiyerler arasında bir mentorluk köprüsü kurmak için pilot çalışmalara başlamış durumda. Hem kurumlara maddi bağışın ötesinde bir katma değer sunma imkanı vermesi bakımından, hem de ileride işe alım gibi yeni uygulamalara evrilme potansiyeli bakımından oldukça önem verilen çalışmaların bu yıl içerisinde hızlanması öngörülüyor.

Günümüzde öğrenme, giderek deneyime dayalı sosyal öğrenmeye doğru evrilirken, geleneksel e-öğrenme çözümleri hem bilgiye dayalı yapıları hem de yüksek maliyetleri nedeniyle sorgulanmaya başlıyor. Öte yandan, Yammer, Facebook at Work gibi kurum içi sosyal ağlar genel olarak popülerleşse de, herhangi bir gelişim odağına sahip olmadıkları için İK yöneticileri tarafından ihtiyatla karşılanıyor. Bu noktada mentorluk çalışmaları, hem etkili ve kalıcı gelişim sağladıkları, hem de kurum içi potansiyeli kullandıkları için düşük maliyetli olmaları sebebiyle giderek önem kazanıyor. Dünya’da da örneklerini görmeye başladığımız Mentorink uygulaması, daha fazla kuruma ulaşarak, insanlar arası etkileşimi ve birlikte öğrenmeyi kitleler arasında mümkün kılan online bir platform olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir